Český Goodwill 2023

Znáte firmu nebo podnikatele, kterých si vážíte?

Nominujte teď

Fakultní nemocnice Bulovka

MUDr. Miroslav Helcl

Ročník 2022

Představení nominované firmy

Fakultní nemocnice Bulovka je vybraným zdravotnickým a vzdělávacím zařízením spadajícím pod Ministerstvo zdravotnictví ČR. Poskytuje dospělým i dětem ambulantní nebo lůžkovou základní či specializovanou diagnosticko-léčebnou péči, jejíž součástí jsou i nezbytná preventivní opatření.  

Zdravotnická pracoviště nemocnice jsou výukovými základnami lékařských či jiných fakult, IPVZ, příp. dalších institucí pro vzdělávání lékařů a dalších odborných pracovníků ve zdravotnictví. Dále umožňuje odborné praktické vyučování žáků středních a vyšších zdravotnických škol. Může také provádět kvalifikační kurzy k získávání způsobilosti pro výkon povolání nižších a pomocných zdravotnických profesí.

Nemocnice provádí základní a klinický výzkum, zavádění a ověřování nových poznatků a metod v klinické praxi. Podílí se na klinickém hodnocení léčiv a ověřování prostředků zdravotnické techniky s cílem prokázat jejich účinnost a bezpečnost. Spolupracuje přitom s institucemi v České republice i v zahraničí. V neposlední řadě FNB poskytuje komplexní lékárenskou péči, zpracovává biologický materiál a provádí velkou škálu laboratorních vyšetření.

Pod Fakultní nemocnici Bulovka spadají též Slatinné lázně Toušeň, kde se zaměřují na léčbu nemocí pohybového ústrojí, kůže, nervového systému a gynekologických nemocí. Lázně jsou tvořeny komplexem budov v uzavřeném areálu s vlastním parkem a kolonádou, s celkovou ubytovací kapacitou 70 lůžek.

Výjimeční lidé, výjimečná pracoviště.

Mapa
Firma sídlí v Praze

3 otázky pro nominovanou osobu

Jaká byla Vaše cesta do Vaší současné pozice?

Od dětství jsem chtěl být veterinářem, nakonec se mi ale po maturitě nechtělo jít studovat do Brna, zvolil jsem tedy medicínu, konkrétně pediatrickou fakultu. Promoval jsem v roce 1989. Krátce jsem pracoval na dětském odd. v Jičíně, po dvou letech jsem se vrátil do Prahy a začal pracovat na Klinice infekčních nemocí FNB a 1., 2. a 3. LF UK, kde působím dosud. Od roku 1996 zde pracuji jako vedoucí lékař JIP.

Co Vás na Vaší práci nejvíc těší? 

Když se nám podaří pomoct někomu ve vážném stavu a on se pak přijde ukázat z domova bez vážnějšího handicapu.

Čeho si nejvíc vážíte ve vztazích na pracovišti? 

Jednoznačně obětavosti sester.

Odpovídal MUDr. Miroslav Helcl, lékař Kliniky infekčních nemocí FNB a 1., 2. a 3. LF UK

Důvod nominace

Na konci roku 2020 jsme prožili nejnáročnější období, kdy byl náš syn tehdy 28letý, devět dní v umělém spánku a po probuzení se učil znovu chodit. Prodělal těžký průběh onemocnění covid-19 na JIP nemocnice Bulovky na infekčním oddělení, kde svůj boj s pomocí skvěle sehraného týmu lékařů a sester zvládnul. Chceme poděkovat především ošetřujícímu lékaři MUDr. Miroslavu Helclovi, který nás rodiče držel psychicky, jak jen uměl. Do smrti budu slyšet jeho hlas, který k nám ze sluchátka promlouval. Rozhodli jsme se poděkovat za život svého syna. Za jeho život vděčíme úžasným lékařům a sestřičkám z Bulovky, kteří se o našeho syna postarali a dostali ho z toho nejhoršího.

Nominační kategorie

Tradice

Nominoval/a:

rodiče syna, kterého pan doktor ošetřoval

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů