Život bez akustického smogu je dnes velký luxus

03/05/2021

Vít Domkář je od roku 2014 jednatelem společnosti AVETON, která v roce 2017 získala zlatého firmového oscara v kategorii Inovace. Porotce ocenění Český Goodwill mimo zaujal celosvětově unikátní materiál z dílny společnosti, zvukově pohltivé sklo GLASIO. Po letech jsme se vypravili na návštěvu, abychom pro vás zjistili, jak se firmě daří.

Vy jste firmového oscara převzal před třemi lety, jako finalista ročníku 2017 firma AVETON získala zlato v kategorii Inovace. Vzpomenete si ještě občas na Český Goodwill

Ocenění bylo pro nás, vzhledem k našemu oboru, poměrně nečekané, proto na ně mám i dnes velmi živé vzpomínky, které ve mně vzbuzují radost. Nejsme často středem pozornosti, protože akustika se bere jako imaginární, neuchopitelná věda.

Hodně ale pracujeme na tom, abychom to změnili, a ocenění Český Goodwill je pro nás dobou zprávou, že se nám to daří. Navíc nám krásně pomáhá v naší osvětě.

Často si lidé ani neuvědomují, že problémem jejich prostoru je například špatná srozumitelnost nebo dlouhá doba dozvuku. Zjistí to, až když jim nainstalujeme naše řešení a jejich problém vyřešíme.

Chápu, to máme u nás podobné. Změnilo se u vás od té doby něco? Co je nového?

V principu se u nás nezměnilo nic. Firma zdravě a dravě roste, rozvíjíme nové obory a stále s nadšením přinášíme nové nápady. Klademe velký důraz na to o akustice mluvit a vytvářet příklady dobré praxe.

Nové jsou hlavně naše obchodní ambice. Přinášíme nové materiály a myšlenky, které budou zajímavé pro budoucnost společnosti. Investujeme více do zaměstnanců a uzavíráme důležitá partnerství.   

Výborně. Už obchodní partner, který vás tehdy na ocenění Český Goodwill nominoval, vyzdvihoval především Glasio jako prvek s velkým potenciálem. Prozraďte nám o něm víc, prosím, a zajímalo by mě,

GLASIO je akustický panel unikátní v několika směrech. Doposud bylo sklo chápáno jako ryze zvukově odrazivý materiál. GLASIO je jediné křišťálové sklo na světě, které zvuk naopak pohlcuje.

Kromě toho, že je tento materiál vysoce inovativní, je také maximálně ekologický. Vyrábíme jej z recyklátu českého křišťálu bez chemických příměsí. Unikátní je také řemeslná stránka výroby, která staví na staletí dlouhé tradici. A navíc je opravdu krásné.

Tak to zní skvěle. Zajímalo by mě, zda se potenciál a vaše očekávání, která jste do Glasia vkládali, naplnily?

Potenciál je naplněn a nyní realizujeme naše očekávání. Hledáme možnost umístit GLASIO do projektů v rámci ČR a daří se nám to. Pomocí našeho nového obchodníka hledáme zahraniční partnery pro stabilní odběry materiálu. GLASIO bude také součástí českého pavilonu letošní výstavy EXPO v Dubaji.

Sukova síň, Rudolfinum

Věnujete se rozsáhlé vědeckovýzkumné činnosti. Jsou nějaké další inovace, které z této oblasti vzešly v posledních letech, které byste rád zmínil?

AVETON je v této oblasti, vzhledem ke své velikosti, poměrně ojedinělý. Už při založení firmy jsme se rozhodli věnovat se systematické vědeckovýzkumné činnosti. Vědeckou prací by se s nadsázkou dal nazvat náš každý druhý projekt. Architekti přichází s atypickými řešeními, u kterých musíme definovat a korigovat akustické vlastnosti, často právě v laboratořích.

Nicméně pro naši systematickou výzkumnou činnost jsou zásadní témata posouvající vztah zvuku a materiálu. I když je GLASIO dnes perfektní, hledáme pro ně další inovace související s jinými obory. Máme zcela nové designové prvky pro kanceláře i školy s názvem VARIO a systém dřevěných akustických obkladů WOCOUSTIC pro široké využití.

Vedle toho je velkým tématem integrace nanovlákenných membrán do akustických prvků, úkol, na kterém kolegové pracují s Ústavem pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (Technická univerzita v Liberci – pozn. red.). Náš vývojový tým řeší také problematiku hluku ze silnic a tunelů a mnoho dalších výzev.

Odkud čerpáte inspiraci?

Podstata mého uvažování se váže k přírodním principům. Vznik, šíření i vnímání zvuku jsou zcela přirozené bez jakýchkoliv zásahů. Pokud stavíme stavby a uzavíráme se do nich, svobodu zvukového vlnění omezujeme, měníme. I přesto se zvuk v těchto místech chová stále přirozeně.

V našich aplikacích tedy hledáme akustické korekce tak, aby zvuková pohoda byla vždy maximální. To platí jak pro funkční stránku, tak estetickou. Inspirací jsou pro nás i jakékoliv prostory akustikou nepolíbené. Často chybí velmi málo, abychom se mohli cítit i v moderních stavbách komfortně a bezpečně.

Naše inovace vznikají jako reakce na reálné problémy a reálné úkoly. Tím je zaručena jejich aplikovatelnost a případně obchodovatelnost.

V nominačním medailonku uvádíte jako vzorovou realizaci v Sukově síni Rudolfina. Kde ještě se s výstupy vaší firmy můžeme setkat?

Rádi se prezentujeme těmi nejzajímavějšími projekty, ale máme za sebou mnoho škol, sportovních objektů a jiných veřejných i privátních staveb. Ty nejznámější jsou vedle Rudolfina a Fóra Karlín i Česká televize Brno, Český rozhlas Brno, Státní opera v Praze, sportovní hala v Dolních Břežanech, přednáškové sály pro řadu českých vysokých škol a mnoho dalších.

Mezi aktuálně připravovanými projekty jsou Nová scéna Národního divadla, Janáčkovo kulturní centrum Brno a Janáčkova filharmonie Ostrava. Speciální status u nás mají základní umělecké školy, které podporujeme a pro něž máme speciální program na obnovu jejich učeben a sálů. Zajímavé jsou i spolupráce na výstavách pro Národní muzeum a Muzeum hlavního města Prahy.

ZUŠ Bajkalská

Je nějaká spolupráce, na kterou jste Vy osobně hrdý, ze které máte největší radost?

Hrdý jsem na každý projekt, který dokončíme. Držíme pravidlo oboustranné spokojenosti, proto mne velmi uspokojuje situace, kdy zlepšením akustiky přineseme citelnou změnu prostoru a zkvalitnění pobytu v něm.

Krásným příkladem je nově dokončený kostel blahoslavené Marie Restituty v Brně od pana architekta Marka Štěpána nebo koncertní sál pro ZUŠ Bajkalská v Praze. Zde je zcela naplněna má představa o funkční architekturní akustice.

Loňský rok nebyl zrovna ideální. Projevila se omezení ve vašich aktivitách?  

Tím, že jsme u projektů od fáze projekčních příprav po samotnou realizaci, očekáváme poměrně dlouhou setrvačnost. Loňský rok byl pro nás výjimečný v několika ohledech. I přes mnoho omezení jsme opět meziročně citelně zvýšili obrat, nabíráme nové zaměstnance, jsme sebevědomější.

AVETON v loňském roce například získal spolupráci na strategických projektech koncertních sálů pro Brno i Ostravu. Zúčastnili jsme se přehlídky designu DESIGNBLOK, kde jsme velkoryse otevřeli téma akustika. V loňském roce jsme získali také mnoho zajímavých partnerství a výrazně se rozvinula naše skupina specialistů na audio-video techniku.

Růst nám dovoluje rozpracovávat i nové myšlenky pro výzkumné úkoly, které můžeme i financovat. Cílem je přinést na trh nové produkty, a tím i více diverzifikovat naše příjmy. Jedinou brzdou by mohlo být zpomalení celostátního ekonomického růstu vlivem stávající situace.

Jakým směrem, myslíte, se váš obor bude ubírat v budoucnu?

V tomto jsme velcí optimisté. I přesto, že jsme mladá firma, podařilo se nám vyprofilovat coby přední odborník na akustické aplikace a jejich design.

Zásadní téma je nyní well-being a zlepšování životního prostředí. Při pohledu na světové trendy nás proto čeká další zvyšující se zájem o akustickou pohodu a dobré poslechové podmínky. Ať již jde o kanceláře, školy nebo privátní interiéry. Protože žít bez akustického smogu je dnes velký luxus a lidé zjišťují, že ho potřebují čím dál více.

Velký zájem o akustiku přirozeně generuje nová materiálová řešení. Věříme, že jedním z nich je GLASIO nebo nyní zkoumané vlastnosti nanovlákenných membrán. Ty by v budoucnu mohly přinést revoluci v technických řešeních prostorové akustiky.

Vít Domkář, jednatel společnosti AVETON

Zabýváte se akustikou, jaký je Váš osobní vztah k hudbě?

Absolvoval jsem základní vzdělání jak ve výtvarném, tak hudebním oboru. Oba tyto světy se mi propojily v mojí práci, kde designově zpracováváme akustické interiéry. S tím souvisí i mé vnímání hudby.

Nejraději ji poslouchám ve spojení se zajímavým prostorem. Jednoznačně preferuji živá autentická vystoupení kdekoliv – jazz v parku, rock v klubu, varhany v kostele, symfonické těleso v koncertní síni nebo zpívající dceru v koupelně. Nejde tolik o styl hudby, ale o energii z ní.

Z vašeho nominačního medailonku víme, že důležitá je pro vás také podpora kulturních aktivit spojených s hudbou. Spousta takových událostí se v uplynulých 13 měsících přesunula na internet, řada koncertů se konala online a diváci je sledovali ze svých obýváků. Existuje něco, co byste konzumentům doporučil pro zvýšení jejich zážitku z poslechu v takových podmínkách?

Kvalita přenosu zvukového signálu závisí na kvalitě prostoru a technologie, kde je zvuk snímán a kde je zvuk reprodukován.

Nejnáročnější jsou požadavky na optimální akustické parametry, například nahrávacích studií nebo sálů, a s nimi spojené technologie. Zde probíhá nahrávání, zpracování a následný přenos. Ve všech dotčených prostorech je nutné správné rozmístění akusticky pohltivých ploch absorbujících zvuk v celém jeho frekvenčním spektru.

Pro domácí poslech je velmi důležité najít optimální místo poslechu a zabránit stojatým vlnám. Ty vznikají mezi rovnoběžnými zvukově-odraznými plochami. Typicky mezi stropem a tvrdou podlahou nebo mezi dvěma prázdnými stěnami. Skvělé jsou v tomto ohledu například velké otevřené knihovny a tlusté závěsy :-).

Skvělé, děkujeme za užitečný tip a zajímavý rozhovor.

Zdroj: HP N Media pro Český Goodwill

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokračováním v používání tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací naleznete v Souhlasím Prohlášení o ochraně osobních údajů